Dlaczego ARKA?

 

Jest kilka motywów wyboru takiej nazwy dla tej strony.

Dwa motywy biblijne związane z budowniczymi swoich AREK: 
NOE i MOJŻESZ.

1. NOE

"Ziemia została skażona w oczach Boga. Gdy Bóg widział, iż ziemia jest skażona, że wszyscy ludzie postępują na ziemi niegodziwie, rzekł do Noego: Postanowiłem położyć kres istnieniu wszystkich ludzi, bo ziemia jest pełna wykroczeń przeciw mnie; zatem zniszczę ich wraz z ziemią. Ty zaś zbuduj sobie arkę z drzewa żywicznego, uczyń w arce przegrody i powlecz ją smołą wewnątrz i zewnątrz."
(Rdz 6:11-14)

Światu w Trzecim Tysiącleciu grozi potop związany z Erą Wodnika. Kto schroni się w ARCE, uratuje swoje życie, życie wieczne, a tą Arką jest Kościół.

2. MOJŻESZ

"W tym czasie powiedział mi Pan: Wyciosaj sobie dwie kamienne tablice podobne do pierwszych, a wstąp do mnie na górę. Uczyń też arkę z drzewa. Napiszę na tablicach przykazania, które były na pierwszych tablicach - stłuczonych przez ciebie - i włożysz je do arki. Uczyniłem arkę z drzewa akacjowego, wyciosałem dwie kamienne tablice, podobne do pierwszych, i wstąpiłem na górę, mając w rękach obie tablice. A On napisał na tablicach pismem, jak poprzednio, Dziesięć Przykazań, które Pan do was wyrzekł na górze spośród ognia w dniu zgromadzenia, i dał mi je Pan. Odwróciłem się i zszedłem z góry, by złożyć tablice w arce, którą uczyniłem, i tam pozostały, jak mi Pan rozkazał."
(Pwt 10:1-5)

Mojżesz schował do ARKI dwie kamienne tablice, na których sam Bóg wyrył 10 swoich Słów, Bożych Słów. Przez 40 lat nosili te słowa Izraelici w ARCE, która była ich ratunkiem i uobecnieniem samego Boga, który ich wywiódł z ziemi egipskiej z domu niewolników. ARKA przypominała im o Bogu, który uwalnia i przeprowadza przez pustynię oczyszczeń do ziemi obiecanej. ARKA dzisiaj przypomina, że Bóg uwalnia od piekła i przeprowadza do Królestwa Niebieskiego tych, którzy jak Maryja noszą w swoim sercu Słowo Boga, zachowują je i nieustannie rozważają. Maryja jest nową Arką Przymierza Boga z ludźmi.

Motyw osobisty

Jestem od 1997 roku księdzem katolickim i bardzo pragnę być tak jak Maryja - kustoszem Słowa Bożego. Strzec Go i ukazywać tym, którzy Go nie znają. Moje imię ARKAdiusz również było motywem nazwania mojej strony - stroną ARKA. 

Niech pobyt na tej stronie pozwoli TOBIE doświadczyć tego, że jest nadzieja, że nie wszystko stracone, ale że jest Bóg, który Cię kocha i pragnie uratować. Chce, abyś był zawsze szczęśliwy. Jeśli zawołasz Jezusa na pomoc, uwierzysz, zaufasz i podziękujesz Mu, że z miłości dla Ciebie umarł na krzyżu, kiedy zaprosisz Go do swojego życia, to On Cię wyzwoli z twojej nieszczęsnej pustki. Da Ci siłę do otwarcia swojego wnętrza, aby w sakramencie pojednania wyznać wszystkie swoje grzechy. 

Radość wolności dziecka Bożego niech zawsze będzie z Tobą. 

 
   
 

[ STRONA GŁÓWNA | TEKSTY | LINKI | OJCIEC | DZIADEK |O MNIE |ARCHIWUM | E-MAIL ]