OTO STOJĘ U DRZWI I KOŁACZĘ

 

 

OTO STOJĘ U DRZWI I KOŁACZĘ (Ap 3, 20)

To prawda. Stoję u drzwi twojego serca w dzień i w nocy. Nawet, gdy nie słuchasz, nawet gdy wątpisz, że to mógłbym być Ja, jestem tu. Czekam na najmniejszy znak twojej odpowiedzi, najcichsze choćby zaproszenie, które pozwoli mi wejść. I pragnę, abyś wiedział, że kiedykolwiek mnie zapraszasz, Ja wchodzę - zawsze, bez zwłoki. Cichy i niewidzialny, ale z nieskończoną mocą i miłością, przynosząc wiele darów Mojego Ducha. Przychodzę ze swoim miłosierdziem, pragnieniem przebaczenia i uzdrowienia, ale przede wszystkim z miłością przekraczającą twoje możliwości pojmowania. Ta miłość jest tak wielka jak miłość, którą otrzymałem od Ojca ("Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem"[ J 15,9]). Przychodzę stęskniony, by cię pocieszyć i dać ci siłę, aby cię podnieść i przewiązać twoje rany. Przynoszę ci Moje światło, aby rozproszyć twe ciemności i wszystkie wątpliwości. Przychodzę z Moją mocą, którą mogę cię ponieść wraz ze wszystkimi twymi ciężarami; z Moją łaską, aby dotknąć twego serca i przemienić twoje życie; z Moim pokojem, aby ukoić twą duszę.

Znam cię całego i wiem o tobie wszystko. Wszystkie włosy na twojej głowie są przeze mnie policzone. Wszystko, co dotyczy twojego życia jest dla mnie ważne. Byłem przy tobie przez wszystkie lata twego życia i zawsze cię kochałem, nawet na twych rozdrożach. Znam każdy z twoich problemów. Znam każde twoje zmartwienie. I tak, Ja znam każdy twój grzech. Ale powtarzam ci, że kocham cię - nie za to, co zrobiłeś czy nie - kocham cię dla ciebie samego, za piękno i godność, które dał ci Mój Ojciec, stwarzając ciebie na swój obraz i podobieństwo. Jest to godność często przez ciebie zapomniana, piękno, które pozbawiłeś blasku przez swój grzech. Ale kocham cię takim, jaki jesteś i Krew swoją przelałem, by cię odzyskać. Jeśli tylko poprosisz mnie z wiarą, Moja łaska dotknie wszystkiego, co wymaga zmiany w twoim życiu, a Ja dam ci siłę uwolnienia się od grzechu i całej jego niszczącej mocy.

Znam wnętrze twego serca - wiem o twojej samotności i o wszystkich zranieniach - odrzuceniu, osądzeniu, upokorzeniu. Ja tego doświadczyłem przed tobą. I przecierpiałem to wszystko dla ciebie, abyś mógł mieć udział w Mojej mocy i zwycięstwie. A szczególnie znam twoją potrzebę miłości, jak bardzo pragniesz być kochany i otoczony czułością. Jakże często jednak oczekiwałeś na próżno, szukając tej miłości w sposób egoistyczny, usiłując zapełnić pustkę w sobie przemijającymi przyjemnościami - a nawet jeszcze większą pustką grzechu. Czy pragniesz miłości? "Jeśli ktoś jest spragniony - niech przyjdzie do Mnie"(por. J 7, 37). Ja cię zaspokoję i napełnię. Pragniesz czułości? Chcę cię nią otoczyć bardziej, niż to możesz sobie wyobrazić - aż do wydania się za ciebie na krzyżu.

Pragnę cię. Tak, to jedyny sposób, aby choć w przybliżeniu opisać Moją miłość do ciebie: PRAGNĘ CIĘ. Pragnę cię kochać i być przez ciebie kochanym - bo tak cenny jesteś dla mnie. PRAGNĘ CIĘ. Przyjdź do Mnie, a Ja napełnię twoje serce i uleczę twoje rany. Uczynię cię nowym stworzeniem i dam ci pokój, nawet wśród wszelkich prób. PRAGNĘ CIĘ. Nigdy nie wątp w Moje miłosierdzie, akceptację, gotowość przebaczenia, tęsknotę, aby cię błogosławić i żyć swoim życiem w tobie. PRAGNĘ CIĘ. Jeśli czujesz się nieważny w oczach świata, to nie ma żadnego znaczenia. Dla Mnie nikt na całym świecie nie jest ważniejszy od ciebie. Otwórz się na mnie, przyjdź do mnie, zapragnij Mnie, oddaj mi swoje życie - a ja udowodnię ci jak ważny jesteś dla Mego Serca.

Czy nie rozumiesz, że Mój Ojciec ma już wspaniały plan, by przemienić twoje życie, zaczynając od tej chwili? Zaufaj mi. Proś mnie każdego dnia, abym wszedł i zaopiekował się twoim życiem - a Ja to zrobię. Obiecuję ci wobec Mojego Ojca w niebie, że Ja zdziałam cuda w twoim życiu. Czemu to zrobię? Ponieważ PRAGNĘ CIĘ. Proszę cię jedynie, abyś powierzył mi się całkowicie, a Ja zrobię resztę.

Wciąż mam przygotowane dla ciebie przez Ojca miejsce w Moim Królestwie. Pamiętaj, że jesteś tu, na ziemi, pielgrzymem w drodze do domu. Grzech nigdy cię nie zaspokoi ani nie przyniesie pokoju, którego szukasz. Wszystko, czego szukałeś poza Mną, pogłębiło jedynie twoją pustkę, więc nie przylgnij sercem do rzeczy tego świata. A ponad wszystko nie uciekaj ode mnie, gdy upadniesz. Przychodź do mnie bez zwłoki. Gdy oddajesz mi swoje grzechy, sprawiasz mi radość, bo mogę być twym Zbawicielem. Nie ma nic, czego nie mógłbym przebaczyć i uzdrowić, więc przyjdź już teraz i zrzuć ten ciężar ze swej duszy.

Nieważne jak daleko odszedłeś i jak często zapominasz o Mnie, nie jest też ważne jak wiele krzyży niesiesz w tym życiu. Jest tylko jedno, o czym chcę byś zawsze pamiętał, jedno nigdy się nie zmieni: PRAGNĘ CIĘ - takiego, jaki jesteś. Nie musisz się zmieniać, aby uwierzyć w Moją miłość, ponieważ to właśnie wiara w moją miłość cię przemieni. Zapominasz o Mnie, a jednak Ja szukam ciebie w każdej chwili - stojąc u drzwi i kołacząc. Trudno ci w to uwierzyć? Spójrz więc na krzyż, na Moje Serce przebite dla ciebie. Czy nie zrozumiałeś Mojego krzyża? To posłuchaj znowu słów, które wypowiedziałem tam - bo one powiedzą ci jasno, dlaczego zniosłem dla ciebie to wszystko: " Pragnę"( J 19,28). Tak, pragnę cię - tak jak dalszy ciąg psalmu, którym modliłem się wtedy, mówi o Mnie: "Na współczującego czekałem, ale go nie było..." (Ps 9,21).

Przez całe twoje życie szukałem twej miłości - nigdy nie przestawałem szukać sposobu, by móc cię kochać i być kochanym przez ciebie. Wypróbowałeś już wiele innych dróg, szukając szczęścia. Dlaczego nie miałbyś spróbować otworzyć dla Mnie swego serca, właśnie teraz, bardziej niż kiedykolwiek dotąd ci się to udało.

        Kiedykolwiek otwierasz swoje serce, kiedykolwiek podejdziesz dostatecznie blisko, usłyszysz Mnie jak powtarzam nieustannie, nie ludzkimi słowami, lecz w duchu: „Nieważne, co zrobiłeś, kocham cię dla ciebie samego. Przyjdź do mnie ze swoją niedolą i grzechami, zmartwieniami i potrzebami i ze wszystkim w tobie, co domaga się miłości. Stoję u drzwi twego serca i kołaczę.

Otwórz się na Mnie, ponieważ JA PRAGNĘ CIEBIE...” 

"Jezus jest Bogiem, dlatego Jego miłość, Jego Pragnienie

jest nieskończone. On, Stwórca wszechświata,

prosi o miłość swoich stworzeń.

On pragnie naszej miłości... Czy słowa: "Pragnę"

odbijają się echem w twoim sercu?

Matka Teresa

 

 
   
 

[ STRONA GŁÓWNA | TEKSTY | LINKI | OJCIEC | DZIADEK |O MNIE |ARCHIWUM | E-MAIL ]